RogalTrans
Transport – tel. 519 378 015

Cennik

Każda usługa transportowa jest nieco inna co utrudnia przygotowanie jednego spójnego dla wszystkich usług cennika. Mimo to postaraliśmy się zamknąć go w pewne ogólne ramy tak abyście mogli Państwo mniej więcej zorientować się w kosztach. Przeprowadzki mniejsze, transport, taxi bagażowe:
Podstawienie pojazdu: 20,00 zł  Stawka za kilometr: 1,50 zł Ryczałt na terenie Warszawy 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  Pomoc przy załadunki i rozładunku liczona jest dodatkowoPrzeprowadzki większe i transport ładunków nietypowych, wielkogabarytowych realizujemy na podstawie wyceny indywidualnej. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu